Risk Management Framework > Framework Feedback > View Response #26,995  

Title

https://thamtuuylong.com/dich-vu-dieu-tra-thong-tin-doanh-nghiep.html

First Name

thám tử

Last Name

uy long 008

Institution

4124124124

Tel

 

Cell

 

Email

 

Comments

dịch vụ điều tra thông tin doanh nghiệp công ty đối thủ 2021 https://thamtuuylong.com/dich-vu-dieu-tra-thong-tin-doanh-nghiep.html uy long cung cấp dịch vụ thông tin doanh nghiệp cho khách hàng, tận dụng nguồn dữ liệu kinh doanh phong phú của mình. Thông tin kinh doanh phong phú và kịp thời được trình bày ở định dạng thống nhất, dễ đọc, cùng với xếp hạng tín nhiệm có thẩm quyền, giúp khách hàng nhanh chóng hiểu được sức mạnh hoạt động và mức độ rủi ro của đối tác kinh doanh, từ đó giúp ích đáng kể cho việc ra quyết định của các nhà điều hành. Tin tưởng chúng tôi đã đạt được Báo cáo tín dụng tiêu chuẩn Được sử dụng rộng rãi trong các khoản vay ngân hàng, bảo hiểm tín dụng và các nhà cung cấp tín dụng thương mại, nó giúp họ đánh giá khả năng trả nợ và rủi ro tín dụng của các công ty mục tiêu. Báo cáo tín dụng ở nước ngoài Được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến tín dụng thương mại xuất khẩu hoặc thanh toán trước khi mua hàng, nó giúp khách hàng hiểu được tình trạng tín dụng của đối tác, do đó giảm rủi ro thương mại xuất khẩu. Báo cáo tín dụng ứng trước Báo cáo tín dụng trước dựa trên các báo cáo tín dụng tiêu chuẩn, có điều tra và phân tích chi tiết hơn về bối cảnh lịch sử của công ty, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và vị thế ngành, v.v. . Báo cáo tổng quan về tín dụng Báo cáo tổng quan về tín dụng là một phiên bản đơn giản của báo cáo tín dụng và chủ yếu được sử dụng để phân tích tình trạng tín dụng và tình trạng hoạt động của công ty một cách nhanh chóng. Báo cáo đăng ký công ty Báo cáo đăng ký của công ty có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định danh tính của công ty mục tiêu, đánh giá khả năng tài trợ và nền tảng cổ đông của công ty đó. Báo cáo giấy phép kinh doanh của công ty Báo cáo giấy phép kinh doanh của công ty cung cấp thông tin về giấy phép kinh doanh của công ty mục tiêu, và do đó có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định tính hợp pháp của công ty và liệu người liên hệ kinh doanh có liên quan đã nhận được sự cho phép của công ty mục tiêu hay chưa. Báo cáo hồ sơ công khai của công ty Báo cáo hồ sơ công khai của công ty có thể được sử dụng để nhanh chóng hiểu được tình trạng tín dụng trong quá khứ của công ty mục tiêu. Báo cáo như vậy chủ yếu cung cấp hồ sơ trong quá khứ của công ty mục tiêu được tìm thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các cơ quan chính phủ và có thể bao gồm dữ liệu đăng ký, cổ đông và cổ phần, xếp hạng, nhãn hiệu và bằng sáng chế, hồ sơ kiện tụng và các hồ sơ công khai khác. Dịch vụ điều tra công ty tùy chỉnh Chúng tôi cung cấp tất cả các loại nội dung dữ liệu và sản phẩm thông tin, đồng thời sử dụng tài nguyên dữ liệu của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.

Created at 11/2/2021 1:53 PM by ***
Last modified at 11/2/2021 1:53 PM by ***

     Disclaimer