Risk Management Framework > Framework Feedback > View Response #28,048  

Title

Phenyl Axetat là gì ? Tổng hợp lý thuyết Phenyl Axetat

First Name

Đồng Hành Cho

Last Name

Cuộc Sống Tốt Đẹp

Institution

ACB

Tel

 

Cell

 

Email

donghanhchocuocsongtotdep.vn@gmail.com

Comments


 Bạn đang tìm hiểu những thông tin liên quan đến Phenyl Axetat là gì ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/phenyl-axetat-la-gi nhé !
Phenyl Axetat là gì ?
Phenyl axetat là este của phenol và axit acetic. Một cách mà nó có thể được sản xuất bởi tách carboxyl aspirin. Một cách khác mà nó có thể được sản xuất là từ phản ứng của phenol với axetic anhydride.
Phenyl axetat có thể được tách thành phenol và muối acetate, qua xà phòng hóa: làm nóng acetate phenyl với một base mạnh, chẳng hạn như sodium hydroxide, sẽ sản xuất phenol và sodium acetate. Hai hóa chất sau đó có thể được tách ra bởi nhiệt và gạn hoặc nhiệt và lọc.
Tham khảo bài viết khác:
• axit acrylic: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/axit-acrylic-la-gi
• vinyl axetat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/vinyl-axetat-la-gi
Điều chế
- Phenyl axetat thường sản xuất từ phản ứng của phenol với anhydrit axetic.
   C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5 + CH3COOH
- Một cách khác để sản xuất Phenyl axetat là tách cacboxyl aspirin
Tham khảo bài viết khác:
• metyl metacrylat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/metyl-metacrylat-la-gi
• poliacrilonitrin: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/poliacrilonitrin-la-gi
Một số thông tin khác liên quan đến Phenyl Axetat
- Công thức: C8H8O2
- Mật độ: 1,07 g/cm³
- Khối lượng phân tử: 136,1 g/mol
- Điểm nóng chảy: -30 °C
- Điểm sôi: 196 °C
- Số CAS: 122-79-2
- Khối lượng riêng: 1.075 g/mL
Tham khảo bài viết khác:
benzyl axetat:: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/benzyl-axetat-la-gi
isoamyl axetat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/isoamyl-axetat-la-gi
Mạng Xã Hội Của Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp
http://stephenwbegi.atualblog.com/7389264/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://knoxycbay.blog-a-story.com/7426700/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://dantehnrvu.blogacep.com/7073003/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn04959.blogadvize.com/7515880/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://charlieyhlnq.bloggerbags.com/7186770/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://rylanzsncq.bloggosite.com/7536717/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn38271.bloggerswise.com/7434307/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn76920.blogoscience.com/7422921/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://griffinacbab.blogproducer.com/7561349/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn27371.blogrelation.com/7452540/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://daltonhjhgd.blogrenanda.com/7532675/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://andreprtut.blogsidea.com/7559091/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://dantejvdkp.blogthisbiz.com/7336768/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://hectorotzce.blue-blogs.com/7423915/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn37271.csublogs.com/7256503/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://kameronletid.is-blog.com/7555154/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn59257.develop-blog.com/7518585/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn37162.dailyhitblog.com/7417384/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://stephengijkj.loginblogin.com/7490098/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://milomruwb.livebloggs.com/7556560/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc


Created at 11/22/2021 9:11 AM by ***
Last modified at 11/22/2021 9:11 AM by ***

     Disclaimer