Risk Management Framework > Framework Feedback > View Response #58,101  

Title

Môi trường Quang Hồng là thương hiệu môi trường tại TPHCM

First Name

Môi trường Quang Hồng

Last Name

Hút hầm cầu

Institution

QuangHong.vn

Tel

0936670466

Cell

 

Email

 

Comments

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=58098
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=58099
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=58100
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=58101

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUANG HỒNG - QUANGHONG.VN

https://quanghong.vn/gioi-thieu/

Môi trường Quang Hồng được thành lập vào năm 2006 với tên Hút hầm cầu Phú Lộc SG, sau đó được đổi tên vào 03.10.2018 là Công ty TNHH Quang Hồng. Với tuổi đời và kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực: Hút hầm cầu tại khu vực TPHCM, Thông cống nghẹt, Nạo vét hố ga, dịch vụ về môi trường xanh sạch đẹp và các sản phẩm giúp môi trường tốt hơn, cũng như các sản phẩm thân thiện với môi trường.

NĂNG ĐỘNG – CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – GIÁ RẺ TỐT NHẤT – BẢO HÀNH LÂU NHẤT


Hơn 15 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân Việt

Môi trương Quang Hồng ra đời vào những năm kinh tế đang bắt đầu hồi phục và phát triển 2010, cùng với rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu phát triển, nhưng với tinh thần quyết tâm vì “môi trường xanh sạch đẹp“, bạn lãnh đạo không ngừng học hỏi, tìm tòi những thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất, nhằm tối ưu hóa việc vận hành, đưa Môi Trường Quang Hồng trở thành 1 trong các công ty hàng đầu trong lĩnh Vực Môi Trường Hiện nay. Mỗi năm Môi Trường Quang Hồng tiếp nhận và xử lý hàng ngàn đường ống, hầm cầu, hố ga bị đầy tràn từ khắp miền Tổ Quốc đặc biệt là khu vực thành phố hồ chí mình, với: hút hầm cầu tại tphcm, thông cống nghẹt tại tphcm, nạo vét hố ga tại tphcm.

https://quanghong.vn/hut-ham-cau/
https://quanghong.vn/quy-trinh-hut-ham-cau/
https://quanghong.vn/bang-gia-hut-ham/
https://quanghong.vn/bang-gia-thong-cong-nghet/
https://quanghong.vn/thong-cong-nghet/
https://quanghong.vn/tin-tuc/
https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=795
https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=794
https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=793
https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=796
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=11046
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=178152
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=178153
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=178154
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/lists/alumni%20registration%20list/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=178155
"https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11707&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Egov%2Ebn%2FLists%2FEvent%2520Registration%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash6871376e%2D367e%2D44d7%2Db313%2Dc4e607a98861%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D49%2DPageFirstRow%253D31&ContentTypeId=0x0100F90E00542C8AB940B17457B665D24913&RootFolder=%2FLists%2FEvent%20Registration
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11707
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11708&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Egov%2Ebn%2FLists%2FEvent%2520Registration%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash6871376e%2D367e%2D44d7%2Db313%2Dc4e607a98861%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D49%2DPageFirstRow%253D31&ContentTypeId=0x0100F90E00542C8AB940B17457B665D24913&RootFolder=%2FLists%2FEvent%20Registration
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11708
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11709&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Egov%2Ebn%2FLists%2FEvent%2520Registration%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHash6871376e%2D367e%2D44d7%2Db313%2Dc4e607a98861%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D49%2DPageFirstRow%253D31&ContentTypeId=0x0100F90E00542C8AB940B17457B665D24913&RootFolder=%2FLists%2FEvent%20Registration
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0%2Dd2f9%2D4edf%2Dad98%2D33fea1047c0e&ID=11709
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56343
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56344
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56345
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56346
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56353
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56354
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56355
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56356
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56357
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=56358

Created at 10/15/2023 4:20 PM by ***
Last modified at 10/15/2023 4:20 PM by ***

     Disclaimer